Eet met kunstmest ​Gezond en lekker Milieu Onderzoek

Omdat we smakelijk willen
blijven eten

​Waar komen die malse
runderlapjes en verse
boontjes eigenlijk
vandaan?

Smakelijk eten terwijl de
natuur ook gezond blijft

​De wetenschap achter
lekker en gezond eten

 

​ ​ ​ ​ ​ Gezond en lekker
 
Waar komen die malse runderlapjes en verse boontjes vandaan?


Gezond eten is een hot item. En natuurlijk is het ook noodzakelijk dat eten betaalbaar blijft. In al deze opzichten is kunstmest een belangrijke basis voor heel veel heerlijke producten. Want waar komen die smakelijke runderlapjes en frisse salades nu eigenlijk vandaan? 

   

Lekker eten komt voort uit vruchtbare landbouwgrond. Pas als de bodem gezond is, kan er gezond voedsel op verbouwd worden. Kunstmest speelt een belangrijke rol wat betreft het vruchtbaar houden van de bodem.
 

Wat maakt landbouwgrond vruchtbaar?
Simpel gezegd zorgt kunstmest voor een geleidelijke aanvulling van stikstof in de bodem. En het is juist de stikstof die zorgt voor plantengroei. Daar komt nog eens bij dat landbouwgrond in Nederland niet eindeloos beschikbaar is. Door het gebruik van kunstmest is minder grond nodig om meer voedsel op te verbouwen.


Boeren kunnen niet zonder kunstmest

Boeren in Nederland en elders zijn maar wat blij dat er kunstmest bestaat. Het is een welkome en noodzakelijk aanvulling op het gebruik van organische mest. Via efficiënte landbouwmethodes en kunstmest lukt het boeren om heel doelgericht heerlijk voedsel te blijven verbouwen. Kunstmest heeft namelijk als grote voordeel dat het 100% ter beschikking komt  voor de plant en de grond precies op het juiste moment de juiste hoeveelheid mineralen krijgt. Dan weet u nu dus ook waar die malse runderlapjes, verse boontjes en een frisse salade in de basis vandaan komen.


Als de bodem maar voldoende stikstof krijgt

Goed om te weten: voor een plant is er geen verschil tussen stikstof uit organische mest of uit kunstmest. Als de bodem maar voldoende stikstof heeft om gezond voedsel op te laten groeien.

 


Kunstmest en organische mest als twee-eenheid

 

Kunstmest en organische mest vullen elkaar aan. Zo is het voedsel dat dieren eten bijvoorbeeld ook geteeld met kunstmest. Over het algemeen geldt: hoe meer organische mest er gebruikt wordt, hoe meer kunstmest er is gebruikt.

 

 

Meer informatie

 

 

 

 

 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy