​  
Milieu

   

Van overheidswege zijn wij gehouden aan strenge regelgeving met betrekking tot uitstoot van schadelijke stoffen. Daar werken wij graag aan mee. Wij zijn ons immers bewust van het feit dat wij maar één aarde hebben waar we zuinig op moeten zijn.

 

Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer moderne technieken die ons helpen de uitstoot tot een minimum te beperken. Zo zijn de salpeterzuurfabrieken uitgerust met een installatie die de uitstoot van broeikasgassen tot een minimaal beperkt. Deze fabrieken – bedoeld voor productie van kunstmest – behoren daarmee tot de milieuvriendelijkste van de wereld. Daarvoor hebben wij in 2008 de Responsible Care Award van de VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) gekregen.

OCI Nitrogen is voortdurend bezig om te kijken hoe wij onze productieprocessen nog verder kunnen optimaliseren. Daarnaast kijken wij voortdurend hoe wij bijproducten en restproducten kunnen omzetten naar een nuttig product. Zo wordt bij voorbeeld argon die vrijkomt bij de productie van ammoniak opgevangen en verkocht aan industriële klanten.
Ook zijn wij actief donateur van de Stichting Veldleeuwerik. Daarin werken akkerbouwers en de voedselindustrie samen om tot een duurzame akkerbouw te komen.

 

 

 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy