Eerste kunstmest Exacote geleverd aan Cropsolutions

​Afgelopen week is de eerste hoogwaardige meststof  Exacote geleverd aan Cropsolutions in Wemeldinge. Bij deze nieuwe kunstmestvariant komt stikstof in gecontroleerde vorm vrij en kan daardoor optimaal door de gewassen worden opgenomen. Hiermee speelt kunstmestproducent OCI Nitrogen in op de behoefte van de Nederlandse boer om een hogere stikstofbenutting  te realiseren. Cropsolutions omarmt deze ontwikkeling en biedt haar leden met deze nieuwe meststof een duurzaam antwoord binnen de huidige bemestingsnormen.

Gift voor vier maanden
Exacote is een combinatie van drie hoogwaardige stikstofmeststoffen, waarbij het mengsel  wordt afgestemd op de gewasbehoefte, weersomstandigheden en grondsoort. Eén gift is voldoende om de stikstofbehoefte voor vier maanden te verzorgen. Hiermee kunnen gewassen zoals aardappels die tijdens hun groeiperiode minder effectief te bemesten zijn in één keer efficiënt en duurzaam worden bemest. Dit voorkomt onnodige overbemesting en uitspoeling, is beter voor het milieu en voor het gewas. 

Gecontroleerde afgifte
Exacote is een combinatie van de gecoate ureum met conventionele stikstofkunstmest.  In tegenstelling tot chemisch actieve coatings maakt Exacote gebruik van een organische coating , die zorgt voor een gecontroleerde afgifte  onder alle omstandigheden. Nadat de korrel de grond raakt, absorbeert deze water en geeft afhankelijk van de omgevingstemperatuur een waardevolle stikstoflading af. Zo zorgt de Nutramon KAS  voor de snel beschikbare stikstof in de eerste groeifase van het gewas. De stikstof uit Granular3  komt langzamer beschikbaar. Bovendien levert deze ammoniumsulfaat voldoende water oplosbare zwavel om ook de zwavelbehoefte af te dekken. Sluitstuk is de Ekote gecoate ureum, die de stikstof gecontroleerd afgeeft  over een gemiddelde periode van drie tot vier maanden. 

Duurzamer
Gecontroleerde afgifte van stikstof voorkomt  in hoge mate ammoniakvervluchtiging, denitrificatie en nitraatuitspoeling. Bij PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) en DLO (Dienst Landbouwkundig Onderzoek) liggen momenteel  verschillende veldproeven om de resultaten wetenschappelijk te onderbouwen.  
De Exacote meststoffen zijn  ontwikkeld voor stikstofbehoevende landbouwgewassen zoals groentegewassen en aardappelen, maar ook voor tarwe, mais en gras. Vooral als deze worden geteeld op lichte gronden is er immers een hoge kans op uitspoeling met als gevolg te weinig beschikbare stikstof voor een optimale gewasopbrengst.
Exacote is in samenwerking ontwikkeld met Ekompany Agro BV in Born. Met Exacote wil OCI Nitrogen boeren helpen om nog exacter te bemesten en zo duurzamer, efficiënter en milieuvriendelijker te zorgen voor onze dagelijkse voedselproductie.

Over OCI Nitrogen
OCI Nitrogen is in Europa een van de marktleiders in stikstofhoudende kunstmest en wereldwijd de grootste producent van melamine. De kunstmest van OCI Nitrogen speelt een essentiële rol in het verbeteren van de productiviteit van de landbouw om zo de toenemende vraag naar voedsel in de wereld te ondersteunen. Melamine wordt gebruikt als grondstof voor lijmen en harsen in velerlei toepassingen zoals meubelplaten, laminaatparket, coatings en kunststof serviezen. OCI Nitrogen heeft de ambitie in beide markten het best presterende bedrijf te zijn. Het hoofdkantoor van OCI Nitrogen is gevestigd in Geleen (Nederland) en de productielocaties zijn gevestigd in Nederland en China.

OCI Nitrogen is onderdeel  OCI N.V., beursgenoteerd als AEX-fonds aan de NYSE Euronext te Amsterdam.  OCI is wereldwijd producent van stikstofhoudende meststoffen en chemicals met productielocaties in de Verenigde Staten, Nederland, Egypte, Algerije en China. OCI  telt 3.000 medewerkers. De productiecapaciteit bedraagt circa 7 miljoen ton.

Over Cropsolutions
Een belangrijk samenwerkingsverband is de Kennis- en Inkooporganisatie. Hierin werkt CZAV samen met diverse agrarische partners. Doelstelling is om de kennis en inkoopkracht te bundelen in de plantaardige sector, waardoor een optimale teelt op het boerenbedrijf kan plaatsvinden. De best mogelijke producten en diensten worden geleverd  in de meest optimale prijs-kwaliteitverhouding.

   
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy