Veiligheid & Gezondheid
 
Veiligheid          

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit binnen onze productieprocessen. OCI Nitrogen voelt de verplichting om onze medewerkers, leveranciers, contractors, bezoekers en omwonenden een veilige omgeving te bieden. Daarom stellen wij zeer hoge veiligheidsnormen en hanteren wij strikte regels die door iedereen moeten worden nageleefd.

 

Voor alle activiteiten in de fabrieken zijn strikte procedures, zodat alle veiligheidsrisico’s worden geminimaliseerd. Onze medewerkers worden voortdurend getraind, geïnstrueerd en getoetst. Van tijd tot tijd vinden (externe) audits plaats om alle systemen te toetsen.


Gezondheid
Vanuit de veiligheidsprincipes worden onze medewerkers aan strenge regels gehouden. Daarnaast stimuleert OCI Nitrogen medewerkers om gezond en vitaal door het leven te gaan. Wij ondersteunen daarin door voortdurend waakzaam te zijn ten aanzien van de arbeidsomstandigheden. Ook bieden wij medewerkers aantrekkelijke sportprogramma’s om zelf te werken aan hun vitaliteit. 

 

Een deel van onze medewerkers werkt in ploegendienst. Op oudere leeftijd kan dat zwaar worden. Wij hebben oog voor die situaties en zoeken samen met medewerkers naar reële oplossingen. Samen met medewerkers kijken wij hoe zaken kunnen verbeteren en hoe medewerkers langer vitaal kunnen blijven.

 

 

In geval van safety & security incidenten, neem contact op met het Alert & Care Center Chemelot via +31 46 4765555 (24/7 beschikbaar).

 

                   

 

 

 

 

 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy