Energietransitie met groene waterstof

 
 


​OCI Nitrogen is één van de leden van een nieuw gevormde Waterstof Coalitie die de regering oproept om groene waterstof te stimuleren voor verdere verduurzaming van de energievoorziening.

De Waterstof Coalitie is een initiatief van Greenpeace Nederland en wordt gevormd door 23 organisaties en bedrijven die deelnemen aan de klimaattafel-gesprekken voor een nieuw Klimaat & Energieakkoord. Om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelen voor 2050 (een reductie aan broeikasgassen van 95% ten opzichte van 1990) is een transitie nodig naar een nieuw energiesysteem. De waterstofroute gaat hierbij een belangrijke rol spelen.

Bij deze aanpak wordt waterstof geproduceerd uit water met behulp van groene elektriciteit van offshore windparken. De verkregen waterstof kan worden opgeslagen en vervoerd om elders als energiebron te worden gebruikt. Deze groene waterstof maakt ook volgens OCI Nitrogen een belangrijk onderdeel van de energietransitie uit. Bij een tijdelijke overschot van duurzame elektriciteit kan dit worden omgezet in waterstof. Deze waterstof kan gebruikt worden in de industrie, maar ook voor transport en mobiliteit.

Grootschalige groene elektriciteitsproductie is een vereiste om voldoende groene waterstof te kunnen produceren. Daarnaast is deze technologie nog te duur om te concurreren met de huidige energiesystemen. In het manifest doen de partijen een oproep aan de regering om deze route verder te ontwikkelen, zodat deze in de toekomst grootschalig gerealiseerd kan worden.

 

Persbericht waterstof coalitie

Manifest waterstof coalitie

 
   
 
Legal & Privacy statement  |  Cookie control                                                                                                                                                        © 2012 OCI Nitrogen