Innovatiefonds voor telers beloont drie teeltinnovaties

 
 

​Op woensdag 30 november heeft het Innovatiefonds voor telers de winnende innovaties van het najaar 2016 bekendgemaakt. De hoofdprijs ging naar Henk Pol met zijn werkgang ondergronds strokenploegen. Het behoud van organische stoffen en minder uitspoelen van nutriënten overtuigden de jury om deze innovatie tot winnaar uit te
roepen. De ingezonden innovaties zijn beoordeeld op de mate van innovatie, implementeerbaarheid, verbetering van productie, innovatief vermogen en de inbreng van de ondernemer.

OCI Nitrogen is een van de partners van het Innovatiefonds voor telers.

 

Prijswinnaars
De eerste prijs van € 3.000,- ging naar Henk Pol met zijn werkgang ondergronds strokenploegen. Door 10 cm onder het maaiveld stroken te ploegen loopt een teler minder risico bij de maïsteelt. “Maïs wordt weerbaarder, blijft langer droog bij extreem nat weer en de draagkracht bij oogst is aanzienlijk beter”, aldus Henk Pol.

 

De tweede winnende innovatie komt van Joep van de Bool uit Neer. Met het ontwikkelen van de zoete bataatteelt in Nederland is Joep geselecteerd door de jury. “Wij hebben in 2014 op kleine schaal geëxperimenteerd met het telen van de zoete bataat in Nederland. Na dit succes hebben we onze proef in 2016 vergroot.” 
Stefan Even van Boomkwekerij Even uit Sinderen won de derde prijs van € 1.000,-. Door werkgangen in de teelt van solitaire heesters en bomen te combineren wil hij de teelt verduurzamen.

Met het Innovatiefonds wil NAJK innovatie bij agrarische ondernemers in de akkerbouw en tuinbouw stimuleren. Ook in 2017 kunnen agrarische ondernemers hun innovaties indienen op www.innovatiefondsvoortelers.nl. De volgende openstelling loopt tot 15 mei 2017.

 

 

 
   
 
Legal & Privacy statement  |  Cookie control                                                                                                                                                        © 2012 OCI Nitrogen