Subsidie biogasinstallatie niet toegekend - OCI Nitrogen en Re-N Technology teleurgesteld

 
 


Afgelopen jaar, in oktober 2017, heeft OCI Nitrogen samen met Re-N Technology een aanvraag gedaan voor de Stimulering Duurzame Energie regeling (SDE+) ten behoeve van financiële ondersteuning van het Zitta®Biogas Chemelot project. Helaas is recent bekend geworden dat RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de SDE+ regeling niet aan ons heeft toegekend. Wij zijn daarover teleurgesteld.
 

Het project Zitta®Biogas Chemelot wordt door alle betrokken partijen en stakeholders als zeer goed project gezien, zowel voor de agrarische sector om het mestoverschot op circulaire wijze te verwerken, als voor de industrie om haar CO2 footprint te verminderen. Voor de provincie Limburg en voor Chemelot zou deze biogasinstallatie ook absoluut een waardevolle aanwinst zijn in het realiseren van de visie op duurzaamheid en circulariteit.


Wij realiseren ons dat er economische risico’s zijn aan een biogasinstallatie op deze schaal. Een dergelijk project is niet eerder gerealiseerd in Nederland. Daarnaast is ook de synergie met een chemische productiebedrijf nieuw. Juist om een dergelijk vernieuwend en grootschalig project tot stand te brengen is SDE+ toekenning nodig. Niet alleen OCI Nitrogen en Re-N Technology, maar ook Provincie Limburg, Chemelot en de betrokken veehouders vinden dit besluit jammer.  Maar alle partijen zijn het erover eens dat de toezegging van subsidie noodzakelijk is om dit project verder te kunnen ontwikkelen.

Wij beraden ons op een mogelijk vervolg en blijven gecommitteerd aan onze wens om biogasproductie op Chemelot te realiseren.

 

 
 
   
 
Legal & Privacy statement  |  Cookie control                                                                                                                                                        © 2012 OCI Nitrogen