Koolzuurgas CO₂

 
 
Eén van de belangrijkste bijproducten bij het maken van ammoniak is het vrijkomen van CO2.
Dit CO2 komt vrij in twee vormen a) als gevolg van de chemische reacties en b) uitlaatgas.
Het CO2 dat uit de chemische reacties in het Haber-Bosch proces vrijkomt is al zeer geconcentreerd (99.6%) en is direct toepasbaar voor een aantal industriële processen. Zo wordt het verwerkt in melamine, caprolactam en acrylonitril. Op deze wijze verdwijnt de CO2 als zodanig voor de middellange termijn – enkele jaren tot soms tientallen jaren. Verder kan dit CO2 nog veel zuiverder gemaakt worden om het tot voedsel kwaliteit te brengen. Carbolim, een onafhankelijk bedrijf dat naast de ammoniak fabrieken in Geleen ligt, voert dit proces uit. Deze CO2 treffen we aan in frisdrank en bier en ook b.v. als droog-ijs bij de visboer of als koeling voor voedsel en drank in vliegtuigen.
Het uitlaatgas komt vrij omdat er, vanwege de in het proces benodigde hitte, gas verbrand wordt. Deze CO2 is moeilijk af te vangen en verlaat de fabriek via de schoorsteen.
OCI Nitrogen was één van de eerste bedrijven die het restant CO2 wilde opslaan in de grond onder de locatie Chemelot via een zgn. CCS (Carbon Capture and Storage) project. Helaas heeft de rijksoverheid besloten dat er nog veel onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijke risico’s voor zulke opslag op land en daardoor is de steun voor het project ingetrokken.
 
 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy