Grondstoffen en producten

 
 
De belangrijkste grondstof voor de productie van ammoniak is aardgas. Dit wordt op de Nederlandse gasmarkt afgenomen van betrouwbare leveranciers.
 
De meeste ammoniak die in Geleen wordt geproduceerd, gaat naar gebruikers op hetzelfde industrieterrein (bijv. DSM) of wordt intern gebruikt voor de productie van melamine en meststoffen. Een relatief klein volume wordt verkocht aan externe klanten in de Benelux, Duitsland en Frankrijk of wordt verder gedistribueerd via de Europoort-terminal.
 
Wanneer ammoniak aan water wordt toegevoegd, ontstaat er ammoniakwater. Dit product wordt aan uiteenlopende klanten in Nederland en Duitsland verkocht.
 
Het productieproces van ammoniak levert verder het restproduct argon op. Dit wordt via tankwagens en -wagons gedistribueerd over heel Europa, en dan met name Zuid-Europa.
 
De CO2 die tijdens de productie ontstaat, wordt ofwel direct op het industrieterrein door DSM en OCI gebruikt voor de productie van melamine, ofwel geleverd aan de naburige firma Carbolim.
Dit bedrijf zuivert de CO2 zodat het geschikt is voor menselijke consumptie en distribueert het verder via de eigen verkoopkanalen. 
 
 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy