Onze locaties

 
 

Fabrieken Geleen

OCI Nitrogen heeft in Geleen twee productiefaciliteiten van wereldformaat, met een effectieve capaciteit van respectievelijk 560 kt en 570 kt per jaar. Uiterst geavanceerde Bechtel- en Kellogg-technologieën stellen ons in staat om de ammoniak zeer energiezuinig te produceren.

De fabrieken worden vanuit één controlekamer volledig geïntegreerd aangestuurd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een geavanceerd bedieningssysteem dat een zeer betrouwbaar productieproces garandeert. Beide fabrieken zijn gecertificeerd conform ISO 9001.

 

Opslagfaciliteit Geleen

In Geleen wordt de geproduceerde ammoniak opgeslagen in twee atmosferische en gekoelde (-33°C) tanks van elk 25.000 m3 evenals in een hogedruktank van 2.200 m3. Op het industrieterrein wordt de ammoniak in vloeibare vorm aan gelieerde bedrijven geleverd via een leidingnet dat is aangesloten op genoemde opslagfaciliteiten. Dit leidingnet is beveiligd middels diverse technieken, zoals akoestische testsignalen voor het opsporen van eventuele lekkages. De levering aan externe klanten vindt plaats via gehuurde treinwagons. De fabriek in Geleen is via het spoor direct verbonden met de productielocaties van de klanten.

De fabriek in Geleen beschikt over volledig geïntegreerde laadfaciliteiten met een dagelijkse laadcapaciteit van 24 tankwagons.

 

Argon

De levering van argon aan industriële gasbedrijven geschiedt op basis van meerjarencontracten dan wel take-or-pay-contracten. OCI Nitrogen slaat argon bij -186oC op in een opslagtank in Geleen.

​OCI Terminal Europoort Rotterdam

OCI Nitrogen bezit twee tanks voor ammoniakopslag in de Rotterdamse Europoort. Deze opslagfaciliteiten voldoen aan de hoogste veiligheids- en milieunormen. Elk reservoir heeft een capaciteit van 15.000 ton gekoelde ammoniak. De OCI Terminal Europoort heeft een toegelaten opslag- en overslagcapaciteit van respectievelijk 0,60 en 0,55 mtpa (miljoen ton per jaar). Op de OCI Terminal Europoort zijn de volgende faciliteiten aanwezig:
  • 2 grootformaat opslagtanks voor ammoniak, elk met een capaciteit van 15.000 ton, beschermd door een omringende betonmuur
  • 2 laadpompen, bedoeld om de ammoniak via pijpleidingen naar de laadplatforms te transporteren
  • 2 warmtewisselaars voor het verwarmen van de ammoniak bij het laden van tankwagens/wagons
  • 2 compressor/condensor-installaties voor het omzetten van overtollig ammoniakgas in vloeistof
  • 1 koelinstallatie, bedoeld om de ammoniak op
    -33oC te houden en voorzien van een door 2 pompen aangedreven zinkput
  • menginstallatie voor het produceren van ammonia met concentraties tot 33,5%.
ISO9001.jpg
 
 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy