Introductie

 
 
Ammoniak wordt geproduceerd door waterstof en stikstof onder hoge druk en temperatuur samen te voegen. De belangrijkste bron voor waterstof is aardgas, terwijl de stikstof gewoon aan de buitenlucht wordt onttrokken.
 
Ammoniak is de belangrijkste grondstof voor organische meststoffen. Meer dan 80% van de wereldwijde ammoniakproductie wordt uiteindelijk gebruikt voor stikstofhoudende meststoffen.
Daarnaast wordt ammoniak gebruikt voor de vervaardiging van industriële producten als salpeterzuur en organische amines. Een ammoniaktoepassing die steeds belangrijker wordt, is de katalytische verwijdering van stikstofoxiden uit de rookgassen van kolencentrales en afvalverbrandingsinstallaties.
Verder wordt ammoniak toegepast in koelgassen, bij (afval)waterzuivering en voor de productie van plastic, textiel, verf, bestrijdingsmiddelen en andere chemische producten.
Ammoniak Fact Sheet Ammoniak Fact Sheet

 

ISO9001.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy