Salpeterzuur

 
 
Salpeterzuur (HNO3)  wordt geproduceerd uit ammoniak door oxidatie over een platina katalysator en absorptie van geformeerd stikstofoxide in water. OCI Nitrogen  produceert salpeterzuur in drie gescheiden fabrieken in Geleen (NL) in een concentratie van 60%.

De grootste toepassing van salpeterzuur is de productie van stikstofhoudende vaste en vloeibare meststoffen. Aanzienlijke hoeveelheden worden ook gebruikt in de chemische synthese van tussenproducten voor producten zoals vezels, kleurstoffen, geneesmiddelen, explosieven. Salpeterzuur wordt verder gebruikt als reinigingsmiddel in de zuivelindustrie, voor behandeling van metalen en als een stikstofbron voor micro bacteriële waterzuiveringsinstallaties.
  

 

​OCI Nitrogen is een concurrerende en betrouwbare leverancier van salpeterzuur. Het product is beschikbaar in tankwagens. De 60% salpeterzuur kwaliteit wordt gedistribueerd vanuit Geleen (NL). We voorzien verschillende bedrijven in Nederland, België, Duitsland en overzee naar Ierland met deze producten.

Wilt u meer weten over de specifieke producteigenschappen raadpleeg dan het veiligheidsinformatieblad en het productspecificatieblad.
 
 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy