Schonere kolencentrales door de-NOx

 
 
Het ammoniak en ammoniakwater van OCI Nitrogen draagt bij aan de verbeterde milieuprestaties van kolencentrales.
 
Bij verbrandingsprocessen van fossiele brandstoffen ontstaan stikstofoxiden. Met name bij kolengestookte elektriciteitscentrales is door de hoge temperatuurverbranding sprake van flinke uitstoot van stikstofoxides (NOx). Deze zijn vervuilend voor het milieu en kunnen zure regen veroorzaken.
 
Kolencentrales maken daarom gebruik van zogenaamde de-NOx installaties.
Daarbij wordt ammoniak toegevoerd om met de NOx te reageren tot stikstof en water. Deze stoffen komen van nature in de lucht voor en zijn niet schadelijk voor het milieu.
 
 
 

​Stikstofoxides (NOx) 

Vanwege de hoge temperaturen ontstaan stikstofoxiden doordat stikstof (N) uit de lucht reageert met zuurstof (O). Dit gebeurt echter in verschillende verhoudingen (bijvoorbeeld stikstofmonoxide, stikstofdioxide, distikstofmonoxide). Deze groep van stikstofoxides en stikstofdioxides wordt daarom samengevat onder NOx.
 

de-NOx installaties

Het ‘de-Nox’ proces kent twee methodes. De thermische de-NOx vindt plaats bij zeer hoge temperaturen. Bij lagere temperaturen wordt gebruik gemaakt van selectieve katalytische reductie (SCR). Hierbij kan in plaats van ammoniak ook ammoniakwater worden gebruikt (circa 25% ammoniakoplossing in water).
 
 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy