Veilig Ammoniak vervoer

 
 
OCI Nitrogen vindt het belangrijk om het vervoer van ammoniak zo veilig mogelijk te maken. Ammoniak valt onder de categorie ‘gevaarlijke stoffen’. De overheid stelt  strenge eisen  aan de wijze van vervoer. Ammoniak wordt veelal per trein vervoerd. Omdat spoorrails in Nederland door binnensteden lopen, brengt dat risico met zich mee. Daarom heeft OCI Nitrogen een inspanningsverplichting het transport per trein te minimaliseren. Omdat de productie  van ammoniak in Geleen plaats vindt, hebben wij in 2010 een van de salpeterzuurfabrieken uit IJmuiden in zijn geheel naar Geleen verplaatst. De volgende stap is om vervolgens meer kunstmest te gaan maken.
Ammoniak dat niet in Geleen zelf wordt gebruikt vervoeren we zo weinig mogelijk over het openbare spoornet en zo veel mogelijk over de (nog definitief vast te stellen) tracés in het Basisnet Spoor, zoals bijvoorbeeld over de Betuwelijn.

Moderne treinwagons

Ook hebben wij onze treinwagons volledig gemoderniseerd met de meest recente veiligheidsuitrustingen. Wij hebben nu de meest beveiligde vloot in Europa.

Veiligheid blijft echter ook mensenwerk. Daarom leiden wij alle klanten op om de meest veilige procedures na te leven en zorg te dragen dat de wagons in de best mogelijke conditie blijven.
 
 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy