OCI Nitrogen bezit twee grootschalige productiefaciliteiten voor ammoniak op het industrieterrein Chemelot in het Limburgse Geleen. Daarnaast beschikt OCI Nitrogen over een ammoniakterminal in de Rotterdamse Europoort.
Beide faciliteiten behoren met een gezamenlijke capaciteit van meer dan 1100 kt per jaar tot de meest efficiënte ammoniakfabrieken in Europa. De terminal in de Europoort heeft een toegestane opslag- en overslagcapaciteit van maximaal 550.000 ton per jaar.
Ammoniak wordt per schip, trein of vrachtauto geleverd aan met name industriële klanten.
Andere industriële producten die OCI Nitrogen aan een diverse groep (externe) klanten verkoopt zijn salpeterzuur, koolstofdioxide (CO2), argon en ammoniak water.
Voor de ammoniakproductie koopt OCI Nitrogen jaarlijks meer dan 1 miljard kubieke meter aardgas in. 

​Ammoniak van OCI Nitrogen

  • Betrouwbare leveringsgarantie voor onze klanten
  • Hoge veiligheidsnormen
  • Erkend duurzame producent
documentatie

 
 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy