OCI Nutramon OCI ZA OCI Exacote OCI Urean OCI Ureum


 

 

 

 

Beter bemesten met OCI Exacote 

                 
OCI Exacote is een unieke stikstof-zwavel blend met Nutramon-KAS, Granular 3 Ammoniumsulfaat en gecoate ureum. De coating zorgt voor een gecontroleerde afgifte van nutriënten; afgestemd op de voedingsbehoefte van het gewas. Zo biedt OCI Exacote een betrouwbare en duurzame oplossing voor de huidige en toekomstige landbouw met aandacht voor het milieu! 
   
                 
   

 

 

 

... mijn tarwe is nu aanzienlijk groener dan bij de buren. 

Frank Kuijpers

Akkerbouwer in Ossenisse


  

 

 

 

 

tabel-exacote.jpgVier blends

Van OCI Exacote zijn vier verschillende soorten blends beschikbaar. Deze zijn ontwikkeld voor diverse gewassen en voedingsbehoeften. De nutriënten in Nutramon-KAS en Granular 3 AS zijn direct beschikbaar voor opname door het gewas. De stikstof in de gecoate ureum komt in 2-3 maanden vrij, afhankelijk van de temperatuur en vindt dus aansluiting bij de voedingsbehoefte van het gewas.

 

Toepassing

OCI Exacote kan met behulp van de standaard bemestingstechnieken worden toegepast, alsmede rijenbemesting. Strooibreedtes tot 36 meter worden geadviseerd (afhankelijk van de soort).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 
 

Exacote productbrochure

Download de productbrochure voor meer informatie. 

 

Documentatie

Van onze meststoffen zijn diverse informatiebladen en brochures beschikbaar met technische gegevens en veiligheidsinformatie.

 

 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy