Met een betere kwaliteit korrel een hogere gewasopbrengst realiseren
Milieuvriendelijk
Bij gebruik van kunstmest gaan opbrengst en milieu hand in hand       
Voor optimale resultaten is een goede aanpak van de bemesting nodig

Wereldwijde voedselzekerheid
Door groei van de wereldbevolking is 50% meer voedsel nodig

 

 
 

Bij gebruik van kunstmest gaan opbrengst en milieu hand in hand ​

 


 

... want ik zorg dat mijn

planten op het juiste
moment over voldoende stikstof beschikken.


 

Hans Akkermans
Akkerbouwer in St. Annaland

​ 

De wereldbevolking groeit explosief. In 2030 telt de aarde naar schatting 8,3 miljard mensen.
Om al deze monden te voeden, moet de voedselproductie met 50% omhoog. Maar dan wel op een duurzame en verantwoorde wijze. Minerale meststoffen ofwel kunstmest, speelt een belangrijke rol in het verantwoord oplossen van dit vraagstuk. Het is een efficiënte aanvulling op organische stoffen, verbeteren de productiviteit van landbouwgrond en verlagen de milieubelasting drastisch.

 

Neem bijvoorbeeld onze kalkammonsalpeter (KAS) Nutramon.  Deze meststof heeft de laagste CO2-emissie in Europa. Nutramon wordt geproduceerd met een minimale uitstoot van CO2 en lachgas. In 2008 ontving OCI Agro hiervoor de Responsible Care Award.Bron: Fertilizers Europe 2014


In 2013 heeft OCI Agro met een innovatief koel systeem de uitstoot van fijnstof bij de productie van kunstmest gereduceerd naar 0. Dit resulteerde in
dat jaar wederom in een Responsible Care Award.

 

Onze productieprocessen voldoen aan strenge milieu- en kwaliteitseisen. We zijn lid van Fertilizers Europe en zijn een van de leiders van het Product Stewardship programma. Dit wil zeggen dat onze meststoffen (en de grondstoffen, additieven en halfproducten) volgens alle geldende normen worden geproduceerd, behandeld, opgeslagen en gedistribueerd.
 

Wij werken hard aan de duurzame productie van voedingsmiddelen. Dat doen we samen met Stichting Veldleeuwerik en de Franse duurzaamheidsstichting IAD. Ons doel: productie van meststoffen van topkwaliteit met een minimaal energieverbruik en een minimale milieubelasting waarmee boeren op een duurzame manier hun teelt kunnen optimaliseren. Want bij gebruik van kunstmest gaan opbrengst en milieu hand en hand.
Bemesten moet iedereen. Toch bemesten sommige boeren anders. Zij kiezen bewust voor een kunstmest die minder milieubelastend is. Deze boeren bemesten beter. 

Reductie uitstoot CO2

Door onze innovatieve productiemethoden reduceren we jaarlijks de uitstoot met ongeveer twee miljoen ton CO2. Dat staat gelijk aan de totale uitstoot van één miljoen auto's.
 


 

 

 


 

 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy