Maximaliseren van opbrengst
Met een betere kwaliteit korrel een hogere gewasopbrengst realiseren

Milieuvriendelijk
Bij gebruik van kunstmest gaan opbrengst en milieu hand in hand

Optimaal gebruik
Voor optimale resultaten is een goede aanpak van de bemesting nodig
Wereldwijde voedselzekerheid
Door groei van de wereldbevolking is 50% meer voedsel nodig

 

Met een betere kwaliteit korrel een hogere gewasopbrengst ​

 

... want ik teel mijn
gewassen op een efficiënte
en duurzame manier.

 

 

Wiebe Goodijk

Akkerbouwer en veehouder in Sexbierum

​   

Meststoffen met een betrouwbare werking, een goede kwaliteit korrel en goede strooi-eigenschappen zijn goed voor milieu en gewas. De voedingsstoffen in de kunstmest worden namelijk maximaal opgenomen door het gewas. Daardoor verlagen deze meststoffen de stikstofverliezen en verhogen ze de gewasopbrengst. Uiteindelijk draagt een betere kwaliteit korrel bij aan een hogere gewasopbrengst.
  
De gewasopbrengst- en kwaliteit is sterk afhankelijk van de meststoffenverdeling. Een kleine afwijking kan al leiden tot opbrengstverlies. Met het oog op het milieu is het belangrijk nauwkeurig met meststoffen om te gaan. Dat kan door zo efficiënt mogelijk te strooien. De meststoffen van OCI Agro voldoen aan de hoogste fysische kwaliteitseisen, zijn mooi rond en sterk waardoor de meststoffen goed strooibaar zijn en de verdeling gelijkmatig is. Met onze meststoffen is een gebruiker gegarandeerd van uitstekende bemestingsresultaten.
 
De kwaliteitsmeststoffen van OCI Agro worden voornamelijk als granulaat geproduceerd. Ze bevatten, afhankelijk van de soort meststof, naast stikstof ook magnesium, zwavel of calcium.
Als een van de toonaangevende en innovatieve Europese leveranciers op het gebied van minerale stikstofmeststoffen investeert OCI Agro voortdurend in onderzoek en techniek. Wij zijn van mening dat vooruitgang alleen op die manier mogelijk is. Zo lanceerden wij dit jaar Exacote. Een gecoate meststof die gedurende het groeiseizoen voedingsstoffen gecontroleerd aan het gewas afgeeft. Zo vormt Exacote een betrouwbare en snelle ondersteuning van de groei van het gewas.
 
Bemesten moet iedereen. Toch oogsten sommige boeren anders. Zij kiezen voor kwaliteitsmeststoffen met een hoge stikstofefficiëntie die tegelijkertijd het milieu minder belasten. Rendement en duurzaamheid gaan dan hand in hand. Deze boeren oogsten beter.
 

 

      ​

Optimale bemesting, meer opbrengst


Minerale meststoffen leveren in meerdere opzichten het beste resultaat. Ze staan garant voor de laagst mogelijke milieubelasting én voor de hoogste opbrengst per hectare. Gemiddeld brengt elke euro aan minerale meststoffen het vijfvoudige aan eindproducten op.
 

 


Bewust Boeren Brochure OCI

Download deze brochure over kunstmest en OCI voor meer informatie. 

 

Duurzaamheidsbrochure

Download de Duurzaamheidsbrochure voor meer informatie. 

 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy