Opslag en handling

 
 

Bij OCI Agro nemen we veiligheid en kwaliteit met betrekking tot onze meststoffen zeer serieus. Dat betekent dat niet alleen onze meststoffen, maar ook alle ingrediënten, toevoegingen en tussenproducten op een veilige en een kwalitatief goede wijze worden vervaardigd, behandeld, opgeslagen, gedistribueerd en gebruikt volgens strikte veiligheids-, gezondheids-, en milieueisen.
 

Bij OCI Agro maken we onderscheid tussen twee soorten veiligheid: safety en security. 'Safety' verwijst naar het product zelf, dus dan gaat het bijvoorbeeld om de handling, opslag en het mengen van ammoniumnitraathoudende meststoffen. Bij 'security' gaat het om de maatregelen die worden genomen om inbraak en/of terrorisme te voorkomen.


  
 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy