OCI Nutramon​ OCI ZA OCI Exacote OCI Urean OCI Ureum


 

 

 

De meststoffen van OCI Agro staan voor kwaliteit en hoog rendement.


Onze producten bevatten naast stikstof ook magnesium, zwavel en/of ca​lcium, afhankelijk van het type. Er worden geen nitrificatieremmers gebruikt in de door OCI geproduceerde of verhandelde producten. Ze hebben een homogene korrelstructuur en bevatten geen stof of kluiten. Dit zorgt voor goede opslageigenschappen en een goed loopgedrag in de strooier en silo. Onze meststoffen hebben een snelle en voorspelbare werking en staan daarom garant voor een goed bemestingsresultaat.​​
   

 
 

Nutramon KAS 27N (+4MgO)

Nutramon is de kalkammonsalpeter van OCI Agro en onderscheidt zich door zijn kleur. De korrels zijn vermengd met oranje gekleurde korrels, zodat ze meteen herkenbaar zijn. Maar Nutramon onderscheidt zich ook door de kwaliteit van de korrel. De korrels zijn hard, sterk, homogeen en voldoende rond en glad. Dit resulteert in een gelijkmatig strooibeeld over zeer grote breedten.

 

> Meer over Nutramon

Exacote

De Exacote-range van OCI Agro biedt betrouwbare, effectieve en milieuvriendelijke oplossingen voor geavanceerde minerale bemesting. De basis is een innovatief gecoate ureum, die zorgt voor een gecontroleerde nutriëntafgifte, in combinatie met de hoogwaardige meststoffen Nutramon-KAS en Granular 3 Ammoniumsulfaat.

 

> Meer over Exacote

 
 

Ureum 46N 

De ureum van OCI Agro is een gegranuleerde, hoog geconcentreerde stikstofhoudende meststof. De gegranuleerde ureum is goed strooibaar over breedtes van meer dan 30 meter.

 

> Meer over Ureum 46N

Urean 30N

Urean is een vloeibare meststof bestaande uit een mengsel van ammoniumnitraat en ureum.
De Urean van OCI Agro bevat stikstof in drie verschillende vormen: ureumstikstof, nitraatstikstof en ammoniumstikstof.

  

> Meer over Urean

 

ZA 21N+24S

De zwavelzure ammoniak van OCI Agro bevat ammoniumstikstof en water oplosbare zwavel. De stikstof is volledig in ammonium vorm. Dit verlaagt het risico van uitspoeling in natte perioden. Deze meststof wordt het meest gebruikt in de akkerbouw en op grasland voor gewassen met een grote zwavelbehoefte (bijvoorbeeld koolzaad en aardappelen).

 

> Meer over ZA


Bewust Boeren Brochure OCI

Download deze brochure over kunstmest en OCI voor meer informatie.  

 

Documentatie

Van onze meststoffen zijn diverse informatiebladen en brochures beschikbaar met technische gegevens en veiligheidsinformatie.

 

 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy