Met een betere kwaliteit korrel een hogere gewasopbrengst realiseren

Milieuvriendelijk
Bij gebruik van kunstmest gaan opbrengst en milieu hand in hand
       
Optimaal gebruik
Voor optimale resultaten is een goede aanpak van de bemesting nodig

Wereldwijde voedselzekerheid
Door groei van de wereldbevolking is 50% meer voedsel nodig

 

 
 

Door de juiste aanpak een optimaal resultaat​

 


 
... want ik houd mijn grond in goede conditie zodat
we een topopbrengst
halen.

 

Jan Schoorlemmer

Akkerbouwer in Swifterbant

Een gouden regel bij het gebruik van minerale meststoffen: gebruik de juiste hoeveelheid stikstof op het juiste moment. De gewasopbrengst is grotendeels afhankelijk van het soort gewas, de bodemgesteldheid en het klimaat. Voor een optimaal resultaat moet het gebruik van meststoffen worden aangepast aan de omstandigheden.

 

Het soort meststof en de toepassing ervan hebben een grote invloed op de groei van gewassen.  Evenals een uitgekiend bemestingsplan en de juiste afstelling van de strooier. OCI Agro biedt telers ondersteuning en advies. Onder andere via  de kennisbank en geavanceerde bemestingsplanner op  NutriNorm en diverse apps. Met deze hulpmiddelen leveren de meststoffen een optimaal resultaat.

 

Advies en ondersteuning horen bij OCI Agro. Wij geloven dat hiermee het beste resultaat gerealiseerd kan worden. Immers een optimaal gebruik van landbouwgrond levert een hogere opbrengst op, terwijl er tegelijkertijd minder meststoffen nodig zijn. Daarnaast zijn de minerale meststoffen van OCI Agro milieuvriendelijk omdat bij het productieproces minder energie wordt verbruikt en de CO2-uitstoot tot een minimum is beperkt.

 

Voor een optimale werking van de kwalitatief hoogwaardige meststoffen van OCI Agro is een juiste afstelling van de strooier belangrijk. Een juiste instelling van de strooier zorgt voor een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering.

 

Bemesten moet iedereen. Toch boeren sommigen anders. Bij hen gaan rendement en duurzaamheid hand in hand. Zij gebruiken hoogwaardige meststoffen, die met een minimum aan CO2-emissie en energieverbruik zijn geproduceerd. Daarnaast benutten zij alle kennis rond bemesting die beschikbaar is. Deze boeren boeren beter.

Strooien met kennis


Via NutriNorm stelt OCI Agro haar bemestingskennis beschikbaar. Ook zijn de geavanceerde bemestingsplanner en strooitabellen  gratis te gebruiken. Evenals de apps 'OCI Nutri-N' en 'Agro Weather'. Hiermee krijgen gebruikers informatie over de optimale stikstofafgifte en wat het beste moment is om de meststoffen te gebruiken.


OCI Agro is partner van het 'Innovatiefonds voor telers'. Het 'Innovatiefonds voor telers' stimuleert innovatie bij agrarische ondernemers in akkerbouw en tuinbouw. Zij maken kans op een financiële beloning voor vernieuwende ideeën op het boerenerf. Heeft u een idee? Doe mee en meld u aan voor 15 november. 
 

Apps
OCI Agro ontwikkelt apps speciaal voor boeren en adviseurs op smartphones en tablets. Onze apps zijn beschikbaar op verschillende platforms, bij iOS en Android
​​​ ​
icon_OCI_agro.png ​OCI NUTR​I-N APP
Voor een optimale stikstofgift
icon_OCI_agro_wetter.pngAGRO WEATHER APP
Weer app voor het optimale moment van uw agro-activiteit.
 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy