OCI Nutramon OCI ZA OCI Exacote OCI Urean OCI Ureum

 

 

 

 

Ureum (46N)


De ureum van OCI Agro is een gegranuleerde, hoog geconcentreerde stikstofhoudende meststof. De gegranuleerde ureum is goed strooibaar over breedtes van meer dan 30 meter. In de bodem wordt deze stikstof eerst door het bodemleven (enzymen en bacteriën) omgezet in ammonium-stikstof en/of nitraat-stikstof, voordat de plant het kan opnemen. De snelheid van deze omzetting is afhankelijk van de bodemtemperatuur en de vochtvoorziening. Vanwege het gevaar van ammoniakverlies bij deze omzetting vraagt het gebruik van ureum extra aandacht. Ureum wordt vooral toegepast in gebieden in Zuid-Europa, Frankrijk en grote delen van Duitsland bij de teelt van de meest reguliere landbouwgewassen.
   

 

 
 

Voordelen ureum OCI Agro

  • Hoog stikstofgehalte (46%)
  • Uniforme korrels
  • Goed strooibaar over grote breedtes (> 30 meter)

Bewust Boeren Brochure OCI

Download deze brochure over kunstmest en OCI voor meer informatie.  

 

Documentatie

Van onze meststoffen zijn diverse informatiebladen en brochures beschikbaar met technische gegevens en veiligheidsinformatie.

 

 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy