Maximaliseren van opbrengst
Met een betere kwaliteit korrel een hogere gewasopbrengst realiseren

Milieuvriendelijk 

Bij gebruik van kunstmest gaan opbrengst en milieu hand in hand       

Optimaal gebruik

Voor optimale resultaten is een goede aanpak van de bemesting nodig

Wereldwijde voedselzekerheid
Door groei van de wereldbevolking is 50% meer voedsel nodig

 

 

​Betrokken bij wereldwijde voedselzekerheid


Dagelijks groeit de wereldbevolking met 200.000 mensen. Elke dag 200.000 monden extra die gevoed moeten worden. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond per persoon dramatisch af en neemt de druk op milieu en klimaat toe. Een dilemma waar OCI Agro goed bewust van is en waar boeren in de praktijk dagelijks mee te maken hebben.

 

De  vraag is:  hoe  kan  de  wereldvoedselproductie  verhoogd  worden  en  de  druk  op het milieu tegelijkertijd verlaagd? Kunstmest speelt door de efficiënte aanvulling op organische meststoffen een essentiële rol in het verantwoord oplossen van dit vraagstuk. Ze verbeteren de productiviteit van landbouwgrond en verlagen de milieubelasting drastisch.

 

Onze kwaliteitsmeststoffen leveren hier een belangrijke bijdrage. Op dit moment wordt 48% van de mensen op aarde gevoed dankzij het gebruik van minerale meststoffen.  Bij gebruik van deze meststoffen neemt de gewasopbrengst toe. Bij de productie van deze minerale meststoffen blijft de uitstoot van CO2 en lachgas tot een minimum beperkt en ontzien we het milieu.

Dus: de minerale meststoffen van OCI Agro zorgen voor een hogere opbrengst én een schoner milieu. Die eigenschappen passen bij onze betrokken klanten.

 

Bemesten moet iedereen. Toch denken sommige boeren anders. Zij kiezen ervoor om de wereldvoedselproductie te verhogen en tegelijkertijd de milieubelasting te verminderen. Zij doen dit met verantwoorde en efficiënte meststoffen. Deze boeren denken beter.
 

 

 

Explosieve bevolkingsgroei

 
Naar schatting leven er in 2030 circa 8,3 miljard mensen op onze planeet. Om te zorgen dat al deze mensen ook te eten hebben, moet de wereldwijde voedselproductie met 50% toenemen. Het gebruik van duurzaam geproduceerde en efficiënt werkende minerale meststoffen is daarbij essentieel.
 

 
 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy