OCI Nutramon OCI ZA OCI Exacote OCI Urean OCI Ureum

 

 

 

Zwavelzure Ammoniak 21N + 24S (60 SO3)


De zwavelzure ammoniak van OCI Agro bevat ammoniumstikstof en water oplosbare zwavel. De stikstof is volledig in ammonium vorm. Dit verlaagt het risico van uitspoeling in natte perioden. Deze meststof wordt het meest gebruikt in de akkerbouw en op grasland voor gewassen met een grote zwavelbehoefte (bijvoorbeeld koolzaad en aardappelen). In Zuid-Europa en buiten Europa wordt zwavelzure ammoniak vaak gebruikt als meststof voor citrusvruchten, koffie, rijst, thee, bananen, ananas, suikerriet en sojabonen. Het product kan als enkelvoudige meststof gebruikt worden of in mengsels (blends). Wij bieden twee verschillende lijnen zwavelzure ammoniak aan: de kristal- en de granulaire lijn. Het verschil zit in de grootte van de korrel. De kristallijn is de kleinste soort met de producten AS-Crystal en AS-Standard. De granulaire lijn bevat de producten Granular3, Granular2 en Granular2S. De verschillen tussen de productlijnen kunt u vinden op onze website op de betreffende product data sheets.
   

De grootte van de korrel bepaalt de strooieigenschappen. Hoe groter de korrel, des te breder en nauwkeuriger er gestrooid kan worden. Hierbij is het van belang dat de strooier goed wordt afgesteld (klik hier voor advies).
Het effect van zwavelzure ammoniak kan worden gekarakteriseerd als gemiddeld snel door de ammonium sulfaat. Planten kunnen nitraat direct opnemen, terwijl het grootste gedeelte ammonium eerst moet worden omgezet in nitraat via bodemreacties. De snelheid van deze omzetting is afhankelijk van de bodemtemperatuur en bodemvocht. Ammonium stikstof vormt een verbinding met bodemdeeltjes ( bijvoorbeeld kleimineralen en organische stof) en is daardoor minder gevoelig voor uitspoeling gedurende de omzetting.
                  ​
                              
 

Bewust Boeren Brochure OCI

Download deze brochure over kunstmest en OCI voor meer informatie.  

 

Documentatie

Van onze meststoffen zijn diverse informatiebladen en brochures beschikbaar met technische gegevens en veiligheidsinformatie.

 

 
 
 
© 2012 OCI Nitrogen
Legal & Privacy statement  |  Cookie policy